Bệnh Viện Đa Khoa Minh ĐứcBệnh Viện Đa Khoa Minh Đức

Chủ đầu tư: Công Ty CP Khám Chữa Bệnh Minh Đức

Địa chỉ: 333 Đoàn Hoàng Minh TP. Bến tre

Qui mô: 200 giường

Thi công M&E: Công ty TNHH TVXD Long Phụng

  • Hệ thống lạnh trung tâm VRV
  • Hệ thống hút gió thải, xử lý cung cấp gió tươi trung tâm
  • Hệ thống lạnh trung tâm cho các phòng mổ vô trùng.


Thẻ liên quan: hệ thống lạnh trung tâm VRV, hệ thống hút gió, hệ thống lạnh trung tâm, thiết kế m&e, thi công m&e,