Bệnh viện đa khoa Saint LukeBệnh viện đa khoa Saint Luke

Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM

Qui mô: 1400m2Thẻ liên quan: Saint Luke, bệnh viện đa khoa,