Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà NẵngBệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng

Địa chỉ: 64 Cách Mạng Tháng Tám, Đà NẵngThẻ liên quan: bệnh viện tâm trí, tâm trí đà nẵng, bệnh viện,