Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng

Địa chỉ: 64 Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng

Danh mục: