Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl

Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) là Trường Tiểu học đẳng cấp thế giới dành cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi, hoàn toàn giảng dạy theo chương trình của Hoa Kỳ. Điều đặc biệt của chúng tôi là tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ thân tình với từng học sinh và gia đình. Phương pháp tiếp cận này cho phép chúng tôi hiểu được khả năng của mỗi học sinh và biết rõ kỳ vọng của cha mẹ. Chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ nghiêm ngặt của chúng tôi được tiếp nối liền mạch đến bậc Trung học tại ISHCMC – American Academy, nơi học sinh sẽ tiếp tục hành trình trở thành những công dân toàn cầu tích cực, có khả năng thích nghi và chín chắn.

Danh mục: