Hội Trường- Thư Viện ĐH Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (tên tiếng Anh: Vietnam National University Ho Chi Minh City) là trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập từ năm 2006 chuyên đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) của Việt Nam. UIT cung cấp nguồn nhân lực có năng lực phát triển tự thân và sáng tạo. Khóa cử nhân, kỹ sư chính quy đầu tiên của trường khai giảng vào ngày 06 tháng 11 năm 2006.UIT hiện đang là đối tác lớn của các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT, điện tử, phần mềm về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Danh mục: