Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là trường đại học tư thục ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, được thành lập theo Quyết định số 27/2006/QĐ-TTg ngày 27/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trường bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên tháng 7 năm 2006. Sứ mạng của Trường được xác định: “Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ”.

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là trường đào tạo đa trình độ, có các hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, các hệ liên thông, liên kết, ngắn hạn và đa ngành: kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Mục tiêu của trường là: Đến năm 2020,Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Danh mục: