Trường ĐH quốc tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Chủ đầu tư: ĐH QUỐC GIA

Địa chỉ: Làng ĐH Thủ Đức

Thiết kế M&E;: Longphungcorp

Đơn vị thi công: Longphungcorp

Longphungcorp là đơn vị thi công hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông gió cho ĐH Quôc Tế trực thuộc ĐH Quốc Gia TPHCM

Danh mục: